Ako prehrať BIOS základnej dosky
 
O aktualizácii BIOSu...
Počas celého procesu aktualizácie BIOSu je extrémne potrebné dávať pozor. Pokiaľ v aktuálnej verzii BIOSu nezaregistrujete akúkoľvek nestabilitu systému, alebo skryté chyby, odporúčame vám si ju ponechať. Ak sa rozhodnete prehrať BIOS, beriete na vedomie riziko zlyhania nahrávania BIOSu. Pokiaľ vám systém skolabuje v dôsledku zlyhania prehrávania BIOSu, potom prosím pre ďalšiu pomoc kontaktujte vášho dodávateľa alebo distribútora/predajcu.

Než začnete...
1. Prosím uistite sa, že verzia BIOSu, ktorú chcete nahrať, je kompatibilná s vaším modelom základnej dosky.
2. Ak je váš BIOS chránený proti prepisu, potom prosím nezvoľte možnosť BIOS Flash Protection (ochrana proti prehraniu BIOSu) v rámci nastavení pokročilého CMOS (AMI BIOS) alebo pokročilých možností BIOSu (AWARD BIOS) v BIOS Menu.
3. Nikdy neprerušujte proces aktualizácie vášho BIOSu.
4. Vzhľadom k tomu, že prehrávanie BIOSu je relatívne rizikové potom, pokiaľ je vaša verzia BIOSu stabilná, sa odporúča BIOS neprehrávať. Pri prehrávaní BIOSu buďte opatrní. Chybné prehranie BIOSu môže spôsobiť poruchovosť systému.

Tri pomôcky pre prehranie BIOSu...
Na našej webovej stránke poskytujeme tri pomôcky pre prehrávanie BIOSu. Nižšie je ich prehľad.
 
1 :
Pomôcka pre prehrávanie BIOSu na flash ROM. Nie všetky základné dosky majú Q-Flash, takže ak vaša základná doska nemá Q-Flash, použite prosím @BIOS alebo DOS pomôcky.
Vlastnosti-- S touto utilitou stačí, aby ste ostali v menu BIOSu v prípade, že chcete BIOS aktualizovať. Aktivovať režim DOS alebo O.S. nie je potrebné.
Upozornenie-- Uistite sa, že máte na svojej základnej doske funkčnú disketu so správnou verziou BIOSu.
     
 
 
2 :
Utilita pre live aktualizáciu BIOSu na báze Windows.
Vlastnosti-- @BIOS vám pomôže vyhľadať, stiahnuť a následne aktualizovať najnovší BIOS v operačnom systéme Windows.
Upozornenie-- Uistite sa, že vaše prostredie O.S. je stabilné.
     
 
3 : DOS Flash utility
Vlastnosti-- Utilita flash je kombináciou utilít pre prehrávanie AMI a AWARD BIOSov. Môžete ju používať ako s AMI, tak aj s AWARD BIOSom.
Upozornenie-- Uistite sa, že máte na svojej základnej doske funkčnú DOS bootovaciu disketu so správnou verziou BIOSu.
Stiahnite si užívateľskú príručku v PDF

Download Adobe Acrobat Reader   Súbory pdf si prezriete v programe Acrobat Reader.