AORUS CHLADENIE
Smart Fan 5

Technológia Smart Fan 5 dokáže zabezpečiť, aby počítač mohol udržiavať svoj vysoký výkon pri zachovaní nízkych teplôt. Smart Fan 5 umožňuje používateľom meniť konektory ventilátorov tak, aby sa prispôsobili rôznym tepelným snímačom na rôznych miestach na základnej doske. A nielen to, Smart Fan 5 podporuje ďalšie hybridné konektory pre PWM ventilátory a lepšiu podporu vodného chladenia.

Teplotné senzory
Konektory pre ventilátor / vodnú pumpu
Headery pre ventilátory
Rôzne modely majú odlišný počet zásuviek (headerov) pre ventilátory a teplotné senzory. Funkcia Smart Fan 5 sa líši v závislosti od modelu základnej dosky.
Teplotné senzory
Hybridné headery pre ventilátory
■ 6 Teplotné senzory
■ 5 konektorov pre ventilátory a pumpy vodného chladenia
■ Všetky headery aktualizované pre systém hybridných headerov
■ Interoperabilné ventilátory a snímače
■ Intuitíve UI pre ovládanie ventilátorov

Dosiahnite ticho. Vďaka mape Fan Stop sa každý ventilátor úplne zastaví, keď teplota klesne pod nastavenú hranicu. Ktorý ventilátor sa zastaví, závisí od konkrétneho snímača a od teploty, ktorú sníma - všetko môže byť prispôsobené vašim potrebám.

Inteligentné ovládanie ventilátora

Hybridné headery pre ventilátory

Očakávajte úplnú kontrolu nad nastavením vodného chladenia! Smart Fan 5 prijíma každú sekundu informácie o prietoku cez hybridný header, čo vám dáva absolútnu vládu nad počítačom.
Všetky hybridné konektory dokážu automaticky detegovať typ chladiaceho zariadenia, či ide o ventilátor, alebo čerpadlo s iným režimom PWM alebo rozdielnym napätím.

Nový softvér Smart Fan 5
Interoperabilné senzory a ventilátory
Každý ventilátor je možné nastaviť tak, aby pracoval pri rôznych rýchlostiach v závislosti na niektorom zo stanovených vstupov zdrojov tepla (s výnimkou procesorového ventilátora).
Krivka ventilátora
Prispôsobte si pomocou intuitívneho grafického používateľského rozhrania krivky jednotlivých ventilátorov na základe konkrétnych teplôt.

Vyberte si z rôznych režimov od tichého (Quiet) až po plné otáčky (Full Speed), aby chladenie zodpovedalo vašim scenárom na vyžitie počítača.
Pri každom ventilátore alebo čerpadle môžete použiť intuitívnu krivku definujúcu prahové hodnoty spúšťania a zodpovedajúce rýchlosti otáčania ventilátora.

* Dostupnosť funkcií se môže líšiť v závislosti na konkrétnom modeli
TOP