Spoločnosť GIGABYTE

Ochrana osobných údajov

15.5.2017

Úvod
Vitajte na stránkach vytvorených spoločnosťou GIGABYTE Technology Co., Ltd. a jej pobočiek (spoločne označovaných ako "GIGABYTE"). Prečítajte si nižšie uvedené zásady ochrany osobných údajov pre pochopenie, akým spôsobom používame a chránime vaše osobné údaje.

1. Zbieranie a medzinárodný prenos vašich osobných údajov
a. Spoločnosť GIGABYTE od vás môže pri prehliadaní webových stránok, používaní vybraných služieb alebo pri účasti na vybraných on-line aktivitách na našich webových stránkach požadovať zhromažďovanie určitých osobných údajov. Účelom takéhoto zberu je lepšie porozumieť aktivitám užívateľov na internete a personalizovať propagačné aktivity.
b. Budete mať možnosť odmietnuť poskytnutie osobných údajov a informácií spoločnosti GIGABYTE.
c. Osobné údaje poskytnuté spoločnosti GIGABYTE môžu byť prenášané medzi pobočkami spoločnosti GIGABYTE a agentmi spoločnosti GIGABYTE na medzinárodnej úrovni a môžu byť ukladané a spracovávané.


2. Klasifikácia osobných údajov a účel zberu
Do dôvodov zhromažďovania údajov spoločnosťou GIGABYTE patrí, ale nie je obmedzené len na::
a. Pri zakúpení produktu alebo služby spoločnosti GIGABYTE, môže spoločnosť GIGABYTE zhromažďovať vaše údaje za účelom registrácie, poskytovanie technickej podpory, aktualizácie produktov, zliav alebo iných propagačných akcií.
b. Ak sa prihlásite k odberu marketingových materiálov spoločnosti GIGABYTE, tá bude zhromažďovať vaše údaje za účelom zaslania týchto marketingových materiálov. Z odberu sa však môžete kedykoľvek odhlásiť.
c. Ak sa zúčastňujete akejkoľvek udalosti organizovanej spoločnosťou GIGABYTE, môže tá použiť vaše údaje na potvrdenie vašej totožnosti, upozornenie na aktivity a všeobecne pre komunikáciu s vami.
d. Ak hľadáte akúkoľvek podporu od spoločnosti GIGABYTE, môže GIGABYTE používať vaše osobné údaje pre poskytovanie služieb podpory, alebo pre zber dotazníkov spokojnosti, analýzy spokojnosti zákazníkov a spätných väzieb od zákazníkov.
e. Pri kladení otázok spoločnosti GIGABYTE môže GIGABYTE použiť vaše údaje na zodpovedanie vašich otázok alebo k relevantnému vyhľadávaniu.

3. Zverejnenie vašich osobných údajov
Spoločnosť GIGABYTE spracováva vaše osobné údaje s náležitou starostlivosťou a uvážením a nepredáva ani nedáva ich žiadnej tretej strane. Spoločnosť GIGABYTE môže používať osobné údaje, ktoré ste jej poskytli z dôvodu identifikácie, a to aj pri prístupe na webové stránky. Spoločnosť GIGABYTE a všetci členovia našej firemnej rodiny si vyhradzujú právo spojiť zhromaždené informácie s informáciami získanými od tretej strany za účelom marketingu, alebo poskytovania služieb.


4.Bezpečnosť
Spoločnosť GIGABYTE sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. Spoločnosť GIGABYTE nepovoľuje žiadnej tretej strane prístup k vašim osobným údajom bez vášho predchádzajúceho súhlasu. Spoločnosť GIGABYTE používa vhodné ochranné mechanizmy, technológie a interné postupy na zabezpečenie vašich osobných údajov a zabránenie neoprávnenému prístupu k vašim údajom. Za určitých okolností môže spoločnosť GIGABYTE používať štandardný mechanizmus SSL a SET k ochrane prenosu vašich osobných údajov. Spoločnosť GIGABYTE však nemôže zaručiť 100% zabezpečenie na internete. Spoločnosť GIGABYTE odporúča, aby ste zaistili, že bude váš antivírusový softvér neustále aktualizovaný.

5. Údržba a správa
Spoločnosť GIGABYTE si vyhradzuje právo kedykoľvek a za akýchkoľvek okolností odstrániť osobné údaje poskytnuté používateľmi, zákazníkmi alebo inak. Spoločnosť GIGABYTE si ďalej vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia dočasne alebo trvalo prerušiť alebo ukončiť prístup užívateľov k celému obsahu webovej stránky alebo jej časti.

6. Vyhľadávanie a aktualizácia vašich údajov
Ak chcete, aby boli vaše osobné údaje vždy presné, môžete ich prezerať, revidovať a upravovať po prihlásení sa a tento web.

7. Odkazy na weby a služby tretích strán
Tieto webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky.
Ak web tretej strany zhromažďuje vaše osobné údaje (napr. Vek, pohlavie a záľuby), nezodpovedá spoločnosť GIGABYTE za konanie tretej strany.

8. Technológie tretích strán
Spoločnosť GIGABYTE využíva na zlepšenie týchto stránok technológie tretích strán pre zber údajov (napr. Google Analytics, Facebook Pixels). Tretia strana zhromažďuje informácie o návštevnosti používateľov, navštívených stránkach a skôr navštívených webových stránkach. Technológia tretej strany zhromažďuje namiesto vašich osobných identifikačných údajov iba vám priradenú adresu IP v deň, kedy ste navštívili tento web. Nebudeme uchovávať informácie zhromaždené pomocou technológie tretej strany s osobne identifikovateľnými údajmi. Technológiám tretej strany môžete zabrániť v tom, aby vás pri návštevách na tomto webe rozpoznali vypnutím súborov cookie v prehliadači. Môžete sa odhlásiť od technológie tretej strany tým, že navštívite príslušné stránky pre odhlásenie (napríklad: Google Analytics Opt-out Page.).

poločnosť GIGABYTE využíva od tretích strán údaje o publiku, ako je vek, pohlavie a záujmy, aby lepšie porozumela správaniu svojich on-line užívateľov a spolupracuje s tretími stranami, ktoré zhromažďujú informácie o vašich on-line aktivitách a poskytujú reklamu cielenú podľa vašich záujmov a preferencií. Niektoré reklamy sa môžu zobraziť na týchto alebo na iných webových stránkach, pretože sme na základe informácií, ktoré sme zhromaždili, nadviazali na tretie strany pre zacielenie našich reklám, a to vrátane informácií zhromaždených pomocou automatizovaných prostriedkov (ako sú súbory cookie a webové majáky). Tieto tretie strany takisto využívajú automatizované technológie k zberu informácií po kliknutí na naše reklamy, ktoré pomáhajú sledovať a riadiť efektivitu našich marketingových snáh. Využívanie súborov cookie môžete zrušiť navštívením súvisiacich stránok pre odhlásenie (napríklad: Google Advertising Opt-out Page), alebo deaktivovať funkciu vo svojom facebookovom účte.

9. Pravidlá pre súbory cookie
Spoločnosť GIGABYTE a jej dodávatelia môžu používať súbory cookie, webové majáky a osobné údaje, ktoré poskytnete, aby prispôsobili vaše on-line zážitky a zlepšili svoje služby. Súbory cookies používame napríklad na zapamätanie predvoľby krajiny a jazyka, ktoré ste vybrali na našich webových stránkach, alebo na sledovanie záznamov prehliadania na našich webových stránkach. Webové majáky potom používame na sledovanie prevádzky pri poskytovaní EDM.
V prehliadači môžete cookies vypnúť. Než sa rozhodnete, či chcete cookies zakázať, prečítajte si prosím nasledujúce informácie o kategóriách súborov cookie, ktoré používame::

Kategória 1: Nevyhnutné súbory cookie

Ide o súbory cookie potrebné k návšteve a využívaniu funkcií našich webových stránok. Vypnutie nevyhnutných súborov cookie ovplyvní vašu schopnosť prezerať túto webovú stránku.
Kategória 2: Výkonnostné súbory cookie

Pre prevádzkovateľa webu sa zhromažďujú iba anonymné informácie týkajúce sa používania webu, aby zlepšili spôsob jeho fungovania. Zakázanie súborov cookie ovplyvní vaše používanie nákupných a iných funkcií tohto webu.
Kategória 3: Funkčné súbory cookie

možnia oficiálnym webovým stránkam, aby si pamätali váš výber (napríklad užívateľské meno, jazyk, miesto atď.), aby poskytli vylepšené, personalizované alebo prispôsobené funkcie. Zhromaždené informácie sú anonymné a nebudú sledovať aktivitu prechádzania na iných stránkach. Tento zber môžete odmietnuť tým, že v zariadení deaktivujete súbory cookie.
Kategória 4: Cielené alebo reklamné súbory cookie

Používajú sa na poskytovanie reklám, ktoré vás zaujímajú, alebo k obmedzeniu počtu zobrazených reklám, ktoré meria výkon kampaní. Takéto súbory cookie si môžu pamätať, že ste navštívili tento web. Tieto informácie budú zdieľané s ďalšími organizáciami, napríklad s inzerentmi tretích strán, ktoré ovplyvnia funkčnosť iných webov. Túto kolekciu môžete odmietnuť tým, že v zariadení deaktivujete súbory cookie.

Zoznam cookies používaných na tejto webovej stránke nájdete (tu) a bude čas od času aktualizovaný.


10. Napíšte nám
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vyššie uvedených zásad ochrany osobných údajov alebo spôsobu, akým GIGABYTE spravuje osobné údaje, kontaktujte prosím GIGABYTE.

11. Zmeny a oznámenia o ochrane osobných údajov
Spoločnosť GIGABYTE si vyhradzuje právo tieto zásady kedykoľvek aktualizovať alebo meniť. Spoločnosť GIGABYTE vás upozorní na významné zmeny tým, že na svojich webových stránkach umiestni upozornenie.