Spoločnosť GIGABYTE

Ľudské zdroje

09.12.2012
Veríme, že dôvodom, prečo sa ľudia rozhodnú pracovať v spoločnosti GIGABYTE, je úžasné pracovné prostredie a možnosť budovania kariéry vo výskume. Ak máte talent, energiu a snahu presadiť sa ako člen nášho tímu, radi vám poskytneme príležitosť pre rozvoj vašich profesných znalostí a skúseností.
Hľadáme uchádzačov s nasledujúcimi vlastnosťami:

Tímová práca a rešpekt: v záujme ponuky príležitostí a posilňovania výkonu tímovou prácou prijímame široké spektrum pracovníkov. Kladieme tiež dôraz na komunikáciu, koordináciu a rešpekt u všetkých členoch tímu, aby sme zlepšovali naše pozitívne pracovné prostredie.

Inovatívny a kreatívny prístup: aktívne vyhľadávame jedincov, ktorí dokážu využiť príležitosť a prispieť novými myšlienkami k tomu, aby spoločnosť GIGABYTE stále bola vedúcou spoločnosťou na trhu priemyslových technológií. Solídne technické znalosti a profesionálne zručnosti, spojené so schopnosťou prijímať nové výzvy, sú veľkou výhodou.

Vedomie kvality: Spoločnosť GIGABYTE kladie dôraz na to, že kvalita je prvoradou prioritou. Držíme sa tohto princípu pri výrobe komponentov, za ktoré sme obdržali ocenenia, rovnako ako pri poskytovaní popredajného servisu a technickej podpory.